På min blogg har jag tänkt att försöka belysa vardagslivet och dess innebörd och mening.. episoder ur det verkliga livet genom min personliga övertygelse mer än att försöka bevisa något. Det får komma rakt ur hjärtat…

Arkiv för maj, 2014

Vem är du? Vem är jag?

Våra egna självbilder styr en mycket stor del av vårat mående. En negativ självbild bidrar därför till att man som människa bokstavligen kan ramla ner i ett mörkt hål.

Bild

Men det går att styra över sina egna negativa tankar och inse att man inte är något hjälplöst offer. I vårat inre finns en positiv kraft så var och en kan finna sin egen väg här i livet.

För drygt 20 år sedan befann jag mig i en mycket pressad livssituation.

Min beredskap var lika med noll – Det var då det för första gången på allvar gick upp för mig att livet inte kommer vara för evigt och att det gäller att ta till vara på den utmätta tid som vi ändå har här på jorden.

Det tog lång tid för mig att förlika mig och försonas med alla mina inre känslor av sorg, uppgivenhet, ensamhet, rädsla och förtvivlan.

Jag och mina tre barn var bokstavligen utblottade och fick gå från hus och hem efter det att företaget där jag arbetat på i 20 år gick i konkurs. Svårt skuldsatt förlorade jag i ett slag; trygghet, yrkesidentitet och framtidstro. Jag hade mist min man och barnen sin far och jag kan så här i efterhand inse att det var en mycket svår period i våra liv. Detta ledde mig ändå så småningom och paradoxalt nog till en förnyad lust att leva – även om det sannerligen inte var någon ”snabb-fix” utan ett långt och idogt arbete med min ambivalens och kraschad inre självbild..

Men resultatet är att jag idag bättre kan lita på min inre läkande kraft och sätta ord på mina känslor.

Bild

Livet och de erfarenheter jag bär med mig har också gett mig en ökad självinsikt.

Det finns ett väl inövat beteende som vi gärna visar upp för omvärlden. Det kan lätt såras och kränkas och vara känsligt för kritik och negativa kommentarer. Det utvecklas redan i tidig spädbarnsålder, när det lilla barnet steg för steg börjar uppfatta sin egen kropp och de känslor som är förknippade med den.

Många av oss lever som vuxna i en självkänslostress och lägger stor vikt vid det yttre i tron att det skall öka på vår självkänsla.

Se bara på alla otaliga dokusåpor typ ”Big Brother”. Eller rena förnedringsprogrammen som tex. ”Mammor och minimodeller” eller ”Älskling du har blivit en tjockis”, dessa otaliga talangtävlingar med diverse kroppsfixeringar och skönhetsoperationer – allt i ett desperat behov av att synas och känna att vi finns till.

Dagligen överöses vi av reklam om heminredning och hur vi ska lyxkonsumera oss till lycka och tillfredsställelse. Det kan vara allt från bilar, hus, tekniska prylar, kläder eller annat som skapar den rätta livsstilen. Vi uppmanas att konsumera mera för att stärka vår självbild och identitet som skall sätta ramarna för vår sociala status. Begäret stegras och leder kanske istället till tomhet och utarmning i vårat inre.

Den sociala anpassningen kräver att vi alla spelar våra roller enligt gängse normer. Tänker på Arja Saijonmaas sång; ”Vem är du, vem är jag, levande charader -Spelar alla roller så bra”. Vi visar hela tiden upp vår officiella sida som vi tycker passar till den miljö och situation som vi befinner oss i och vi månar också om att skicka ut de ”rätta” signalerna som passar i just det sammanhanget.

Vi spelar en roll på arbetsplatsen och en annan bland våra vänner.

 Vårt självsystem formas efter samhällets olika organ som skolan, familjen, arbetsplatsen och medierna.

Vi inordnas i ett normsystem som begränsar vår individuella frihet. Vi socialiseras också in i ett speciellt könsrollsmönster av hur samhällets värderingar ser på manligt respektive kvinnligt. Därtill kommer klasstillhörighet som också påverkar vår livssyn och inställning.

Bild

Vi sätter så lätt etikett på våra medmänniskor utifrån deras sociala beteende och attribut så som kläder, åsikter och stil och glömmer ofta lätt bort att det bara är en av alla de otaliga ”masker” vi beskådar och långt ifrån hela den komplexa människan som vi alla är.

Vi kan alla lätt fastna i en känsla av falsk trygghet i våra väl invanda roller så att vi tappar kontakten med vårat inre sanna jag – allt i en mer intensivare jakt på bekräftelse och en önskan att leva upp till andra människors förväntningar och krav.

Men genom att tänka och handla rationellt kan vi försöka finna vår egen sanna självbild.

Självkänslan är som bekant förankrad i hjärtat och självförtroendet är baserat i hjärnan och i våra tankar.

”Det värsta som kan hända en människa är att tycka illa om sig själv” citerade Goethe för länge sedan och för att bli hela och läkas på djupet måste vi försöka finna en sund balans. Varje individ är unik och vi upplever därför världen så olika.Två människor har aldrig samma minnen och känslor eftersom två människor aldrig varit i varandras ställe. Människan rymmer oöverblickbara bildförråd som stundtals är glasklara, tidvis förseglade och ofta undanglidande.

Bild

Albert Einstein sa; ”Det finns bara två sätt att leva sitt liv på. Det ena är som om ingenting är ett mirakel. Det andra är som om allting är ett mirakel.” För mig har det betytt att jag släppt på det krampaktiga taget och litat på att livet hela tiden förändras. Som att våga falla fritt och lita på att den inre kraften finns där. För mig är iallafall andlighet mycket synonymt med etiska principer; något sunt, något gott och något kärleksfullt. Det kan tex. vara hopp och tillit. En andlig livsinställning är för mig villigheten att leva respektfullt och ärligt med ett öppet sinne. För andra handlar det om en Gudstro, naturen eller någon annan kraftkälla som bidrar till en inre känsla av trygghet och tillhörighet. För en del människor är det kontakten med sina älskade husdjur, musik eller litteratur. Andlighet lär oss att värna om livet, ger oss goda vanor och hjälper oss som ett ordlöst språk att fylla hela vår existens.”

Bild

Det andliga självet är helt enkelt det man väljer att tro på, en kanal att skapa en relation till sig själv; till sin inre ”diamant”.

 

 Elisabeth

Annonser

Etik eller -Är det vårt eget ”fel” eller ”förtjänst” att saker och ting blir som de blir?

Bild

Det har väl inte undgått någon att vi har gått till val i EU och resultatet belyses mest hela tiden i media. Många känner ambivalens andra en mera medveten process.

Samhället markerar som alltid vår syn med hjälp utav lagstiftning och förordningar när våra personliga åsikter går isär.

Men om vi nu inte ens kan hålla sams i det lila och enkla. -Hur i hela friden ska vi någonsin kunna lösa allvarligare tvister och meningsskiljaktigheter?

Lagen upprätthåller som bekant ordningen för vad som är lagligt och olagligt, men det krävs väl ändå mer av oss människor när det gäller vårat eget ansvar, moral och etik?

Vi får aldrig brista i engagemang i vårat möte med människor. Vi är alla moraliskt ansvariga för vårat eget handlande och agerande.lövhjärta

De enda som må hända kan frias från moraliskt ansvarigt beteende är väl djur och småbarn.

Etik torde handla om vad som är gott och ont och vad som är en rätt eller fel handling. Etik och moraliskt beteende berör, engagerar och väcker många frågor om våra attityder, värderingar och vårat förhållningssätt i olika situationer.

Vilket ansvar har vi gentemot våra medmänniskor och hur resonerar vi och vilken livsinställning har vi till andra människors liv, lidande och död? Vilka nära relationer har vi till varandra, vad betyder de för oss och vilken värdegrund står vi på?

För mig har alla människor lika värde oavsett, kön, ras, religion, samhällsklass eller sexuell läggning.lövenAlla människor är reflekterande etiska varelser och kräver lika stor moralisk hänsyn. Men jag vet också att människosynen varierar mycket från land till land och mellan olika samhällen och kulturer och att religionen i en del länder har en alltför stor makt och inflytande över människorna. Men människan har ändå en fri vilja, och kan göra egna moraliska val och överväganden.

Vi får inte kränka andra människors rättigheter och vi måste alltid behandla varandra med respekt.

Vi kan välja om vi vill vara ”onda” eller ”goda”. Vi bör alltid handla med hänsyn, oavsett människors förmåga att själva uppleva världen.

Alla människor är likvärdiga, alla räknas; oavsett hudfärg eller kön. Vi måste ta hänsyn till andra människors lidande och smärta, vem det än är och vi får aldrig skada en annan människa – alla individer har ett egenvärde med en okränkbar rätt till ett människovärdigt liv.

Alla människor har alltså rättigheter oavsett och oberoende av hur goda eller användbara de må vara för andra.

Händelser och människor i mitt liv kommer i en helt ny belysning när jag blir medveten om helhetssammanhanget.

Då kan jag även få kontakt med minnesbilder från min barn och ungdomstid och varför och hur jag blev formad till den jag är idag. Därför kan jag också reparera negativa och skamfyllda händelser som lgger i det förflutna. Det skapar en läkning och eftertanke och ökar självkänslan. Då blir det inte längre skrämmande att möta tunga svarta tankar eller lära känna skuggsidorna ur mitt liv och inte bara det ljusa och vackra som jag visar upp för världen.

Jag är fortfarande tacksam över att kunna bearbeta mina egna känslor som sorg, ensamhet, uppgivenhet, förlust och förtvivlan. Jag tänker fortsätta att hålla alla luckorna öppna i min ”adventskalender”. Var dag har sin prövning och utmaning, men behövs för att kunna analysera händelser och återfinna balansen.skyltJag inspireras av att utforska och lära känna mig själv och andra människor med ett allvarets djup men aldrig någonsin glömma humorn.

Själv har jag har nog alltid haft lätt att koppla samman känslor med mina inre bilder och minnen.

Tror också att ju mer bekant man är med sig själv, desto bättre rustad är man för katastrofer och livskriser. Ändå har varje person sin speciella särart och varje människa sin egen livshistoria. Människan rymmer många bottnar och motsatser. Vi har alla så många delar av vår personlighet; blyghet, empati, uppmärksamhet, fritänkande, intuitiva förmågor, rationellt tänkande mm.

Vi är alla så lika men ändå så individuellt olika och vi har alla mer eller mindre gått igenom livstrauman och svårigheter. Livet är glädje ibland och förlust ibland.

 

Etikettmoln

Ellenagneta's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tillfrisknande.com

Om nåden att få leva ett autentiskt liv tillsammans med Gud.

BrandingSpirit's Blog

Med glöden i behåll

Insikter's blogg

För dig som vågar tänka nya tankar

A Good Life

Dream big. Work hard. Give thanks. Give back.

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.