På min blogg har jag tänkt att försöka belysa vardagslivet och dess innebörd och mening.. episoder ur det verkliga livet genom min personliga övertygelse mer än att försöka bevisa något. Det får komma rakt ur hjärtat…

Arkiv för december, 2015

Inre förändring

Alla människor är beroende av naturliga relationer, för att få stöd, näring, vägledning och kärlek för att kunna växa både emotionellt och andligt.dansar

De här behoven får vi tillfredsställda genom vår familj och våra vänner, en andlig Högre makt och ett sammanhang där vi kan känna en social gemenskap och värme tillsammans med andra.

Alla människor längtar efter en emotionell mening med livet och ofta handlar det om en längtan efter närhet, kärlek och intimitet.

Ett starkt behov av mänsklig kontakt…

emigrationVi har så starka behov av bekräftelse, tillfredsställelse, välbefinnande och upprymdhet.

Det finns hos oss alla en normal önskan om att klara oss genom livet, med största möjliga välbefinnande och med minsta möjliga obehag.

Vi jagar så förtvivlat efter lyckan, men ser den ständigt försvinna ut ur vår knutna hand.

 

I avsaknaden av äkta kärlek och glädje skapar vi oss istället en illusion av lycka och harmoni, kontroll och fullkomlighet.ballong

I vår förtvivlan börjar vi kanske fly från verkligheten genom att känslomässigt använda oss utav andra substitut som; alkohol, mat, spelande, överdriven självfixering, droger/ självmedicinering, besatta sexuella utlevelser osv.

Det kan i sin tur skapa tvångstankar, skuldkänslor, självförakt, skam och självhat. Kanske börjar vi isolera oss från andra människor och våra relationer blir lidande i takt med vår ökade kontrollförlust.bok

Det gemensamma består i ett okontrollerat och planlöst sökande efter helhet, lycka och frid, trots att ingen av oss kommer undan vare sig smärta, förluster eller motgångar.

Det är istället hur vi förhåller oss till våra livsproblem som i slutändan blir avgörande och utslagsgivande.

Vad är då äkta kärlek och glädje?liten buddaOm jag ber Gud om tålamod med att förstå det! Kommer Gud ge mig tålamod då? Eller ger han mig istället möjlighet att utöva tålamod?

Om jag ber Gud om mod att våga leva livet frimodigt och starkt…

Kommer Gud ge mig mod då?

Eller kommer han att ge mig möjlighet att få vara modig?

Först när jag bad Gud att skona min familj så att vi äntligen kunde få komma till ro och bli lyckligare förstod jag vidden av själva tilliten i tron.

Gud tänkte inte överösa oss med omsorg, varma, mjuka känslor inlindade i bomull. Han gav oss istället nåden och möjligheten att lära oss älska varandra öppet och frimodigt.snäckaDessa insikter trängde djupt in i min själ och jag började förstå vad livet egentligen handlar om;

De saker vi värderar högst är de vi får genom erfarenhet, det vill säga möjligheten, arbetet och ansträngningen av att utveckla egenskaper som tålamod, mod och kärlek.

Egenskaper som måste ges tid att växa när möjligheterna finns där.

Kärleken kan inte leva för sin egen skull.stjärnor

Det som betyder något och som gör den levande är att vi får möjlighet att visa varandra kärlek och att lyfta varandra att uppnå den känslomässiga och andliga tillväxten. Vi lär oss att utveckla nära relationer till vår omgivning och vi övar oss i tilltro och tillit som stärker vår självkänsla och självrespekt. Relationer som grundas på givande istället för på tagande skapar självaktning och andligt växande.

Tillfrisknandet och början till en inre förändring startar genom ärlighet och uppriktighet. Förhållandet till andra människor kommer bara att bli bättre och ersätts efterhand av sunda och friska relationer som växer sig allt starkare.

Ärlighet skapar tillit och tillit skapar trygghet och trygghet är en nödvändighet.

Om vi utvecklar tillit så slipper vi relationer som består av kamp och rädsla, även när det gäller relationen till oss själva.

En sund relation innehåller, förutom känslomässig tillfredsställelse, respekt, stöd och acceptans.

Tillfrisknandet handlar om att ta ansvar för sina egna val och handlingar.

Elisabeth Nyberg

 

Annonser

Den villkorslösa kärlekens ljus

Min kärleksfulla barndom och uppväxt har gett mig livslånga ideal, men kanske inte alltid den bästa självkänslan.båt

Jag lever nära mina syskon och deras familjer i en släkt där alla har något vackert i sig, ingen är retuscherad och tillgjord utan alla är bara sig själva i all sin naturlighet!

Jag älskar och beundrar min vackra, fina syster så mycket. Hon är en underbar kvinna som räcker till för oss alla; sina egna barn och barnbarn, sin man, mina barn, oss syskon och all annan släkt både här på Gotland och runt om i Sveriges avlånga land..

Om hon bara kunde se sig själv så som jag ser henne, tänker jag ofta…

Om hon bara kunde se sin egen skönhet och då pratar jag inte bara om den inre fägringen och godheten. Nej, jag ser hur hon alltid är noga med sitt utseende och sina val av kläder, sin frisyr och att hon alltid sminkat sig en liten anings, aning.

Hon är mer än godkänd och i mina ögon är hon alltid attraktiv och hon duger precis som hon är och mer därtill.bakåt

Vilket jag i min skröplighet, inte alltid lyckats leva upp till.

Jag har kämpat och kämpat med vikten och hälsan under hela mitt liv. Ständigt och jämt hänfallit till dåliga laster och beteenden, trots att jag fått medvetenheten om orsak och verkan inpräntat i mig sedan barnsben. Kanske är det trots allt det som är min räddning  – att det hela tiden finns där i mitt undermedvetna vare sig jag vill det eller inte…

För det har varit plågsamt så många gånger då jag inte alltid orkat levt som jag borde, men har ändå fungerat som en garanti här i livet – att jag inte tappat gnistan och motiveringen fullständigt.

För så länge jag trots allt varit medveten om vad som varit fel, har det ändå funnits hopp om en förändring och förbättring.

Jag tror att det inom varje människa finns en naturlig kraft som gör att vi så småningom läker och tillfrisknar om vi bara tillåter oss det. Allt som fyller oss med sann glädje ger livet en mening och höjer vår livsenergi.med fågel i båten

Jag har även en plats där jag kan hämta nya krafter på, omsluten av omtänksamma medmänniskor. Där jag får vara mig själv, precis så som jag är. Både när jag är ledsen och när jag är glad, när jag är stark och när jag är svag.

Jag är så tacksam att jag är så lyckligt lottad som har sådana fantastiska vänner. De är underbara människor, både manliga och kvinnliga som berör mig gång på gång. De har kraft och kunskap och de är guld värda.

Och de är ALLA precis lika vackra och underbara – De är ljuvliga kvinnor och män med änglavingar; För när världen är full av motgångar och svårigheter och när det blåser kallt så finns dom där som ett skydd och en frizon.

Kärlek och värme till Er alla!

med fågelOch ni mina vackra, modiga jordiska barn – ni är inte glömda ni heller;

Felicia, Alexander och Mikael och Johanna i sitt himmelska väsen.

Ni är alla lika underbara!

Fortsätt välja kärlekens väg och er vandring i livet kommer bara blir lättare…

Varje människa är en en del av oändligheten, liksom allt vi kan förnimma i vårt medvetande. Det finns ingen skillnad mellan någon av oss eller mellan oss och vår omgivning.

Vi är förbundna med hela skapelsen därför att allting består av samma ljus. 

Den villkorslösa kärlekens ljus!

För tänk att av all den Kärlek som går genom världen, föll även en strimma in i min och din själ..

Vem du älskar det är INTET. Att du älskar det är ALLT…

Ljus och Kärlek till Er alla

Elisabeth

 

Om godhet och hopp för alla…

Vart vänder jag mig för att få kraft att leva?ängel ber Vad skänker mig den tro och den tillit jag så väl behöver för att orka leva vidare?

Det finns egentligen inget specifikt ”kristet” i att erkänna andlighet och tro. Kristendomen har inget patent på Tro, Hopp och Kärlek utan det är mera ett förhållningssätt och livsval…harts
Tron är en kraftkälla oberoende av religion.
Tron förenar men den delar också..
Kolliderande trosläror kan splittra människor på ett våldsamt och mycket brutalt sätt.lyssnaI en sekulariserad värld berövad all tro och andlighet, skulle det säkert inte finnas några religionskrig.
Men skulle det betyda FRED på jorden?
Nej jag tror knappast det, människan skapar sina konflikter i alla fall…

gråter
Vad är då en människa utan tro, utan referenser utan moral?
För mig finns det en tro bortom all världens religioner.

I helgen blev jag medlem i Vårdklockans kyrka, som är en equmenisk kyrka och en mycket fin mötesplats för tro, livstolkningar, gudstjänster och gemenskap.

Min kyrka, för nu kan jag verkligen få kalla den för min, har ett starkt och tydligt engagemang för människor här hemma i Sverige, men även runt om i hela världen. Kyrkan och dess medlemmar tar ett samhällsansvar, genom att värna om de mänskliga rättigheterna, fred och försoning, miljöfrågor,migrationsfrågor och religionsfrihet.

klockanVi är en trovärdig kyrka som på det bestämdaste tar avstånd från alla former av rasism och främlingshat. En kyrka som aktivt arbetar för mångfalden. Som lyfter upp utsatta människor som far illa av orättfärdiga system.rädda barnVåran fina diakon brukar hälsa på oss med orden; -Välkommen vem du än är och vad du än är! Större kärlek, värme och empati än det vår pastor och vår kvinnliga diakon har kan inga kyrkoledare ha…

Vi är lyckligt lottade och Gud är god…litenHär är det också församlingen som på olika sätt gör kyrkan till vad den är; En trygg mötesplats för alla där man varken behöver mätas, vägas eller värderas.

rikMen hur kan jag bli en bättre människa i en tid då det råder materiellt överflöd för vissa och svält och fattigdom för andra. Då det pågår komplicerade politiska skeenden runt om i världen med krig, fasor och terror. Hur bär man sig åt för att ändå vara förnuftig, rättvis, god och modig och samtidigt ha en nyväckt lust till vällevnad?ondskaJag tror att vi blir modiga genom att bete oss modigt.

Vi behöver ofta omge oss med kloka människas förstånd, goda förebilder för att få möjlighet att stöpa vårat mod i en nya former, ge det en annan inriktning för att få möjlighet att byta färdväg, istället för att förlisa.dans Jag tror också att mod kan vara en förmåga att rätt kunna styra sin rädsla och ha tillförsikt i svåra situationer. Att vara rädd är fullständigt i sin ordning, när man konfronterats med fruktansvärda ting.

Men genom att vara modig för en annan människa, visa medkänsla med en annan människas verklighet och solidariskt ställa upp för någon, under utmanande omständigheter – kan lära oss hantera vår egen rädsla med tillförsikt. Det kan ge oss förmåga och beredskap för samhörighet och solidaritet…mod Det kan leda till vänskap när välvilja finns inknådad i vårt mänskliga system och bidrar på så sätt till vår egen överlevnad.

Vi lär oss fundera ut det sunda och kloka, lär oss att vilja det rätta och goda och blir mera modiga.hjälteVi har alla ansvar för det vi gör och hur vi agerar.

Vi är alla ansvariga inför världen – och oss själva.

Att vara ärlig är att vara sann.

Ärlighet är att respektera sig själv och andra. Ärligheten genomsyrar livet med sin öppenhet, pålitlighet och uppriktighet.

Jag vill leva i ljuset. Varför skulle jag vilja vara oärlig och välja att leva i skuggan av mitt jag och dölja mig i mörkret när det finns godhet och hopp för oss alla.fågel fenixPs. Vi kan aldrig döma andras liv, för varje människa känner endast sin egen smärta och sin egen uppgivenhet. Det är en sak att känna att du är på rätt väg, men det är en helt annan sak att tro att din väg är det enda rätta.

Elisabeth

 

 

Etikettmoln

Ellenagneta's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tillfrisknande.com

Om nåden att få leva ett autentiskt liv tillsammans med Gud.

BrandingSpirit's Blog

Med glöden i behåll

Insikter's blogg

För dig som vågar tänka nya tankar

A Good Life

Dream big. Work hard. Give thanks. Give back.

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.