På min blogg har jag tänkt att försöka belysa vardagslivet och dess innebörd och mening.. episoder ur det verkliga livet genom min personliga övertygelse mer än att försöka bevisa något. Det får komma rakt ur hjärtat…

Inlägg taggade ‘fria varelser’

Människovärde

Vi har alla ett personligt moraliskt ansvar att säga ja till det goda och nej till det onda.
Ödet inverkar så klart på vårt ställningstagande i olika situationer men vi är ändå alla fria varelser som kan bestämma livshållning och därmed vår egen livskänsla…

Arvsmassa och den miljö vi föds in i och växer upp i tillhör vårt eget individuella öde men hur vi senare i livet förhåller oss till det och förvaltar det är ändå vårt högst personliga ansvar.
Själv försöker jag ha en realistisk syn på det här med samvete och viljans ärlighet.
Tror inte att man bara fegt kan krypa bakom och gömma sig och skylla på ogynsamma villkor..det vore för mig att missbruka friheten på ett undermänskligt plan..
Aldrig hörde jag heller mina föräldrar beklaga sig över att de inte föddes med guldsked i munnen..
De var tvärtom stolta men ändå återhållsamma över sin arbetarbakgrund. De ägde förnuft, meningsfulla och realistiska mål för sin möda och längtan. Familjen var viktig. Att arbeta, leva och sedan dö –
De ägde en klarhet över sin livsväg. Mamma var livsbejakande och mild. Pappa blev ibland beskylld för att vara bakåtsträvande men hans samvete var ingen tvångkänsla utan en självbestämd frihetskänsla. Hans idealism var en uppsnyggad och förklädd naturalism.. Ateist kallade han sig.. kanske bara ett annat ord för hans egen anonyma religion. Han brukade jämföra oss med djuren. ”Djuren syndar inte”, ”djuren kan inte ådra sig skuld” sa han.. ”Synd och skuld och skam är bara något prästeskapet hittat på”. Han gick inte till kyrkan om det inte var frågan om den egna familjens dop, bröllop eller begravning. Men han ägde människovärde och ingick i den mänskliga gemenskapen och så småningom precis som mamma vidare in i evigheten..

Vi kan alla besinna oss och fodra människovärdet tillbaka och minnas dem som gått före med ömhet

Elisabeth

Annonser

Etikettmoln

Ellenagneta's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tillfrisknande.com

Om nåden att få leva ett autentiskt liv tillsammans med Gud.

BrandingSpirit's Blog

Med glöden i behåll

Insikter's blogg

För dig som vågar tänka nya tankar

A Good Life

Dream big. Work hard. Give thanks. Give back.

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.