På min blogg har jag tänkt att försöka belysa vardagslivet och dess innebörd och mening.. episoder ur det verkliga livet genom min personliga övertygelse mer än att försöka bevisa något. Det får komma rakt ur hjärtat…

Inlägg taggade ‘rollspel’

Medberoende kan skapa värdeförlust

DSC01185Jag tror att för att förstå vad medberoende verkligen är och sedan kunna hantera det krävs en helhetssyn på människan och dennes livssituation. Kanske kan man se på medberoendet som ett kroniskt stresstillstånd och om man går omkring tillräckligt länge på det viset kan följderna också bli allvarliga och till och med livshotande.

Ingenting händer ju inuti kroppen som inte ger eko i själen och tvärtom.

För det första måste man vara minst två för att kunna utveckla ett medberoende.

DSC01191En person är beroende av något och en eller flera har dragits in i den sjuka processen och på så sätt blivit medberoende.

DSC01119Medberoende är aldrig en persons ”fel”.

Det är istället resultatet av ett samspel mellan minst två människor.

Oftast är den medberoende en make/maka, förälder eller barn till en aktiv missbrukare som är medberoende i missbruket.

Vanligen är det ett samspel mellan många fler…

Det kan påverka en hel familj, en hel släkt eller ett helt system.

Ett samspel som under en längre tid inte har varit särskilt bra och som man nu inte klarar av att hantera tillsammans.

DSC01101Problemet har nu vuxit sig för stort, blivit för farligt, upplevs för smärtsamt och alltför svårt för att kunna lösa längre.

Man blir medberoende på grund av att man ställer upp och skyddar, ljuger och hjälper den beroende så att denne kan få fortsätta missbruka ifred.

Illavarslande rykten dementerar man och förnekar eftersom den medberoende inte ens själv förstår vad det hela handlar om.

navajo sorgsenFör det är ju så – att ju mer den medberoende ställer upp, desto mer kan missbrukaren fortsätta att missbruka.

titta uppMedberoende personer är oftast familjemedlemmar, i andra hand vänner, arbetskamrater och chefer, som utsätts och drabbas av den missbrukandes beteende.

Medberoende kan också vara ett väl inövat beteende hos de närstående som utvecklats liksom ett rollspel.

kärleksfullAlla spelar sina väl invanda roller tillsammans med den beroende för att både skydda denne och även sig själva från missbrukets destruktiva och katastrofala verkningar. Alla inblandade personers känsloliv och sociala levnadsförhållanden kommer att påverkas vare sig man vill eller inte.

Men trots allt som händer och sker kring en missbrukares familj så finns det nästan alltid en kärlek och lojalitet som är större än något annat, vilket kan vara svårt att förstå för utomstående.

barndomBarn är speciellt lojala för de vill aldrig ”förråda” en förälder hur illa situationen än är.

Den vuxne medberoende vårdar oftast sin missbrukare och ser till att det finns rena och hela kläder, mat och förnödeheter som hygienartiklar och cigaretter.

Man ser till att arbetet sköts och att tider passas, man kanske ringer och sjukskriver den aktive, dock anger man inte ”den verkliga sjukdomen”.

Man stannar ofta hemma själv från arbetet för att kunna behålla kontrollen de dagar som den missbrukande är ”sjuk”.

gräsMan ringer, ringer och sms:ar otaliga samtal och meddelanden till den missbrukande för att förvissa sig om att allt är i sin ordning, vilket det ju alltför sällan är och i själva verket är det endast en kontroll av att han eller hon håller sig nykter.

Den medberoende sätter kontroll och struktur av vardagen i system och kan aldrig slappna av.

Den medberoende glömmer lätt sig själv och sina egna behov och lever alltmera igenom den aktive.

Tillvaron upptas och styrs istället mer och mer utav den missbrukandes alla behov.

Den medberoende lurar sig själv för man vill så gärna tro på alla lögner och att det bara är inbillning och man intalar sig att det egentligen inte finns några problem.

stillhetDen medberoende känner sig behövd och oumbärlig, man tröstar, uppmuntrar och ställer upp på allting, även fast det inte känns rätt och riktigt. Den medberoende avskärmar sig alltmera från sina egna intressen, sina vänner och övrig släkt.

Den medberoende skapar en egen ångest, stress och oro utan att egentligen förstå och inse varför.

Depression, sömnlöshet och skuldkänslor blir vanligt eftersom man är  övertygad om att det är fel på en själv.

Den medberoende känner ilska, förtvivlan och vanmakt och drabbas ofta av passivitet, villrådighet och handlingsförlamning trots det enorma kontrollbehovet.
Den medberoende vet varken ut eller in och vågar inte längre lita till sina egna känslor och förstånd.

empatiMissbrukaren känner oftast ingen empati och fortsätter spela på den medberoendes vårdande svaga sidor och bollar över skulden till den medberoende.

Det leder fram till ett kroniskt stresstillstånd, låg självkänsla och självanklagelser hos den medberoende.

Medberoende är att förneka, dölja, manipulera och vilseleda att någon är beroende. Alltså precis samma ”symptom” som kännetecknar den beroende som man skyddar.

textJag vet för jag har varit där och  trots  detta har ordet medberoende fortfarande ingen negativ klang i mina öron.

Jag levde under många år tillsammans med min partner som sedan också blev far till våra barn och det var han som var den beroende men det var Vi som  gemensamt och ömsesidigt delade missbrukar-livets hårda villkor.

glad eJag var en lojal medspelare – även i svåra motgångar.

Jag kände medlidande och var medansvarig till allt som hände och skedde. Jag var medgörlig och följsam – även de gånger då jag kände mig djupt sårad och kränkt av hans agerande.

För mig blev medberoendet en del av den naturliga samlevnaden i vår familj och han var ändå min högt älskade medmänniska som jag frivilligt och med öppna ögon och sinne valt att leva samman med.

Vi samspelade och påverkade varandra i ett ömsesidigt givande och tagande. Vi blev beroende av varandra och bidrog och delade varandras utveckling, lycka och olycka.

För mig kom vändningen när jag insåg att omsorgen, empatin, oron och omtanken hade blivit alltför självdestruktiv.

sinnesroDen hänsynsfulla och kärleksfulla omtanken hade utvecklats till ett negativt medberoende som lett till onormala levnadsvillkor.

Det var ett smärtsamt uppvaknande som hade fått konsekvenser på alla nivåer; fysiskt, psykiskt, socialt och andligt.

Mitt råd till andra medberoende är; Hjälp dig själv först och frigör dig själv från det som varit. Om man inte hjälper sig själv, kan man inte heller hjälpa.

Den medberoende måste återfå hoppet och tron på sig själv, livet och framtiden. Den medberoende behöver ge sig själv;  Tid, Tålamod, Tillit och Tacksamhet

Elisabeth tacksam Medberoende

Annonser

Etikettmoln

Ellenagneta's Blog

Just another WordPress.com weblog

Tillfrisknande.com

Om nåden att få leva ett autentiskt liv tillsammans med Gud.

BrandingSpirit's Blog

Med glöden i behåll

Insikter's blogg

För dig som vågar tänka nya tankar

A Good Life

Dream big. Work hard. Give thanks. Give back.

Theme Showcase

Find the perfect theme for your blog.

The WordPress.com Blog

The latest news on WordPress.com and the WordPress community.